Varemerke vs. merkevare… er ikke det det samme? Og hvor kommer den visuelle identiteten inn i bildet? Hva med logoen? I denne artikkelen ser jeg nærmere på en del begreper som mange blander sammen, og som av og til kan virke litt forvirrende.

 

Hva er det som gjør at kundene velger akkurat din bedrift og ikke «naboens» selv om dere selger samme produkt? Hva er det som får oss til å legge mer penger i ett produkt enn et annet som er «helt likt»? Svaret på dette kan være litt diffust – ofte er det ikke én ting man kan sette fingeren på, men summen av mange elementer.

 

VAREMERKE

Et varemerke er et identifiserbart og rettsbeskyttet kjennetegn ved en virksomhets produkt (vare eller tjeneste), skapt med den hensikt å identifisere en vare eller tjeneste, og skille dem fra konkurrentenes tjenester. Et varemerke kan bestå av alle slags kombinasjoner av:

 • Figurmerker (f.eks. sommerfuglen fra Kari Traa)
 • Ordmerker (f.eks. Freia eller BikBok)
 • Kombinerte merker (som inneholder både ord og figurative elementer)
 • Ordforbindelser (herunder slagord)
 • Tredimensjonale merker (herunder unik formgivning av produkt, utstyr eller emballasje)
 • Tall og bokstaver
 • Lydmerke

Et varemerke er ikke det samme som en merkevare!

 

MERKEVARE

En merkevare er ikke et navn, en logo eller en grafisk form, men et sett med emosjonelle verdier i forbrukerens hode. Å bygge en merkevare innebærer å skape, videreutvikle og vedlikeholde det varemerket som tilhører varen eller tjenesten. Den ideelle merkevaren har sjel, og brukes til å uttrykke eller avspeile holdninger hos dem som kjøper varen. En merkevare må bygge på substans og budskapet må gjenspeile produktet på en mest mulig reell måte. Man kan ikke «brande» seg til noe man ikke er. Som designere kan vi derfor ikke skape en merkevare for deg – men vi kan hjelpe deg å bygge et solid fundament som du kan bygge videre på.

 

VISUELL IDENTITET

Den visuelle identiteten spiller en nøkkelrolle i utviklingen av merkevaren, og består som oftest av en samling visuelle elementer satt i et helhetlig og gjenkjennelig system, gjerne innenfor rammene av en designmanual som legger føringer for korrekt bruk på tvers av alle flater. Med en slagkraftig visuell identitet, har du et konkurransefortrinn i kontakt med potensielle og eksisterende kunder. Du vil bli oppfattet som en seriøs aktør i markedet og dermed stå sterkere hos kundene dine.

 

LOGO

Ett ord: gjenkjennelighet, gjenkjennelighet, gjenkjennelighet! Logoen skal oppsummere og representere hele merkevaren og den visuelle identiteten i ett umiddelbart gjenkjennelig og minneverdig merke. Logoen til et firma eller produkt er det vi legger merke til, husker og leter etter i hyllene. En logo trenger ikke nødvendigvis være en direkte billedlig framstilling av det du driver med, men kan godt være koblet fri fra logiske og umiddelbare forbindelser, dens oppgave er å skape en følelse og assosiasjon. Det er altså bedriftens kjerneverdier som skal gi logoen innhold, ikke motsatt.

 

KORT OPPSUMMERT:

 • Et varemerke er et navn, symbol, tegn, mønster eller en kombinasjon av disse, skapt med den hensikt å identifisere en vare eller tjeneste, og skille dem fra konkurrentenes tjenester
 • En merkevare er nettverk av assosiasjoner som oppstår når kunden blir eksponert for et varemerke
 • En visuell identitet er alle de visuelle virkemidlene som sammen skaper din bedrifts ansikt utad, satt i et helhetlig og gjenkjennelig system
 • En logo er et unikt merke eller symbol som identifiserer bedriften din og gir hurtig gjenkjennelse

 

Ta gjerne kontakt om du ønsker å vite hvordan jeg kan hjelpe deg å definere merkevaren din og skape en minneverdig identitet!