GRENSELØSE NORDMØRE

Utfordring: Mange snakker om Nordmøre – men det er ingen fasit på hva det er. Av og til er alle kommunene med, av og til er det ytre Nordmøre av og til indre… Byregionprogrammet skal jobbe med å gjøre hele regionen sterkere, virke samlende og å synliggjøre hva Nordmøre har å by på.

«Byutvikling krysser kommunegrenser, fylkesgrenser og sektorgrenser. God byutvikling handler mer om å skape gode samfunn for innbyggere og næringsliv, enn å diskutere hva som skal ligge på hvilken side av administrative grenser.»
[ Jan Tore Sanner ]

Min brief var å skape en logo og visuell identitet som symboliserer samhold og verdiskaping på tvers av kommunegrensene. Det endelige resultatet tar utgangspunkt i en sirkelform satt sammen av flere deler, som skaper assosiasjoner til en samlende enhet hvor sirkelen ikke er komplett uten hver individuelle bit.

En fargepalett bestående av gult (symboliserer optimisme, kreativitet og energi), oransj (symboliserer motivasjon og positivitet) og blått (symboliserer tillit, visdom og stabilitet) er med på å gi den visuelle identiteten et spenstig og dynamisk uttrykk, og knytter samtidig bånd til Kristiansunds historie som «den polykrome by».

JA! JEG VIL OGSÅ HA EN KICK-ASS IDENTITET!

Hurra! Så kult at du er klar for å gi merkevaren din et løft! Da har jeg gode nyheter til deg: du er kommet til riktig sted. La oss ta en prat så finner vi sammen ut hvordan jeg kan hjelpe deg!