Sannsynligvis har du brukt en god del tid på å utvikle merkevaren din, å definere hvilke verdier den skal stå for og hvordan du skal kommunisere nettopp disse unike verdiene utad til kundene dine. Kanskje har du også investert i et samarbeid med en designer og fått på plass en logo og diverse markedsmateriell som du føler virkelig visualiserer essensen i ditt brand? Uten noen retningslinjer for hvordan den visuelle identiteten og andre elementer skal brukes, vil det bli utfordrende å beholde et helhetlig uttrykk over tid. Det er her profilmanualen kommer inn!

Hva er en profilmanual?

En profilmanual er et dokument som legger føringer for korrekt bruk av den visuelle identiteten, og er et essensielt verktøy for å sikre helheten dersom identiteten skal håndteres av flere forskjellige aktører. Profilmanualen er gjerne satt opp som en bok som beskriver ditt brand, men kan også være et digitalt dokument eller online – uansett er det et system for hvordan enkeltelementene skal brukes slik at de i samspill skaper en unik merkevare. Som en slags bruksanvisning, altså!

Hva inneholder en profilmanual?

Ingen merkevarer er like, og derfor vil innholdet i og omfanget av profilmanualen variere ut ifra det enkelte brands behov. Noen har kun behov for en enkel oversikt over de grunnleggende elementene…

  • logoen og evt. logovariasjoner
  • fargepalett og tilhørende fargekoder
  • typografi

…mens mange vil ha behov for en mer detaljert profilmanual som går i dybden og definerer ting som:
 

  • plassering og avstand/luft rundt logoen – dette er viktig for at logoen ikke skal «drukne» i andre elementer
  • hvor/når/hvordan de ulike logovariasjonene skal benyttes – ved noen anledninger er det kanskje ikke plass til hovedlogoen; da er det viktig å ha alternative muligheter klare
  • øvrige grafiske elementer/symboler og bruken av dem – dette kan f.eks være dekorelementer eller ikoner som supplerer logoen og kompletterer den visuelle identiteten
  • detaljerte retningslinjer for hvilken skrifttype og -størrelse som skal brukes på ulike flater
  • bildestil – bruk av bilder kan totalt forandre det visuelle uttrykket, og også her er det viktig å holde seg til én enhetlig stil
  • «tone of voice» – et brand består ikke bare av visuelle elementer, måten man uttrykker seg på verbalt og skriftlig utgjør også en stor del av en merkevares personlighet

Hvorfor trenger jeg en profilmanual?

Profilmanualen hjelper deg å holde merkevaren din helhetlig. Det spiller ingen rolle om bedriften din er stor eller liten, for å bygge tillit og troverdighet er det viktig å framstå på samme måte på tvers av alle flater og i alle kontaktpunkter med målgruppen din. Uten en slik bruksanvisning risikerer du at merkevarens budskap blir endret på et blunk – bare fordi noen ikke visste hva som var korrekt bruk av logoen eller hvilken skrifttype som skulle benyttes. That sucks!

HELHET I ALL KOMMUNIKASJON
For at et brand skal kommunisere effektivt, må det være konsekvent. Hvis du endrer logofargen for at den skal passe bedre i en viss setting, så gjør du den automatisk mindre gjenkjennbar for kundene dine – og gjentas dette over tid risikerer du å vanne ut merkevaren. Profilmanualen er ikke der for å hindre kreativitet, men for å sikre at alle de visuelle og verbale virkemidlene brukes effektivt og korrekt, slik at ditt brand framstår på en profesjonell og helhetlig måte. Alltid. Slik bygges en sterk merkevare over tid!

REGLER & RETNINGSLINJER
En god profilmanual inneholder mer enn bare en oversikt over logovariasjoner og farger. Den definerer og gir klare retningslinjer for hvordan alle de individuelle elementene skal brukes innbyrdes, og minst like viktig: for hvordan de ikke skal brukes. Profilmanualen vil være til hjelp for alle som skal kommunisere noe på vegne av merkevaren, og fjerner risikoen for at personlige preferanser kommer i konflikt med merkevarens definerte uttrykk.

EN VERKTØYKASSE, IKKE EN TVANGSTRØYE!
Neida, det er ikke bare regler og fy-fy. En merkevare er et levende vesen og både kan og bør utvikle seg over tid, i takt med endringer i markedet – og profilmanualen skal gi rom for denne utviklingen, innenfor gitte rammer. Tenk heller på den som en verktøykasse som skal hjelpe deg å holde merkevaren din gjenkjennelig over tid.

TENK FRAMOVER
Akkurat nå er det kanskje bare du som skal bruke elementene i profilmanualen, og det kan føles litt i overkant å skulle ha en slik bruksanvisning? Men hva skjer om du skal ansette flere? Eller hvis din faste designer plutselig blir utilgjengelig og du må finne en ny? Hva om du skal hyre inn en VA (virtuell assistent) for å ta seg av diverse sosiale medier? Plutselig er flere involvert, personer som sannsynligvis ikke har samme inngående kjennskap til merkevaren din – og det gode gamle uttrykket «jo flere kokker, jo mer søl» blir med ett ganske aktuelt. Det er nå profilmanualen virkelig kommer til sin rett! Med en god profilmanual på plass fjerner du tvil og forvirring om hva som er korrekt bruk av alle de visuelle elementene, hvilke bilder som egner seg eller hvordan man skal ordlegge seg. Null stress = digg!

Ja, en sånn må jeg ha! Hvordan skaffer jeg meg en?

Profilmanualen utvikles som regel i forbindelse med utforming av den visuelle identiteten, eller som en del av en rebranding-prosess. Er du i startfasen med å bygge merkevaren din? Perfekt timing! Har du allerede en etablert merkevare, men mangler gode retningslinjer og den overordnede helheten? Ja, da kan jeg også hjelpe deg! Det er aldri for sent å få på plass en profilmanual.

Bestiller du visuell identitet fra Petchy, kommer den alltid med et brand board som et absolutt minimum. Her samles alle de visuelle elementene på én enkel og oversiktlig side, slik at du alltid har en referanse for hånden når du trenger en fargekode, eller ikke husker hvilken skrifttype du skal bruke. For mange småbedrifter er dette tilstrekkelig i en oppstartsfase, men en utvidet profilmanual er alltid tilgjengelig som et tilvalg. Uten en profilmanual blir det krevende å holde merkevaren helhetlig over tid – så om budsjettet tillater det vil jeg på det sterkeste anbefale å investere i dette verktøyet allerede tidlig i prosessen.

Jeg tilbyr gjerne en gratis og uforpliktende prat for å avklare dine konkrete ønsker for en profilmanual. Finn et tidspunkt som passer deg, så setter jeg opp et videomøte via Zoom – eller du kan komme innom meg i Pilotveien 2 hvis du holder til lokalt! Du kan selvfølgelig også kontakte meg på epost eller telefon, dersom du foretrekker det.