Visuell identitet for Innonett

Forretningsutvikling, nettverksbygging, samarbeid og nyskaping er stikkord for Innonett, en uformell møteplass for gründere, ledere og andre som har hodet fullt av gode idéer og kompetanse. Her bygger medlemmene nettverk, får innspill og tilbakemeldinger, gir hverandre input på utfordringer – og ikke minst: skaper synergier på tvers av bransjer.

Innonett-konseptet er basert på at nettverket skal være selvgående og 100% styrt av medlemmenes ønsker og behov. Det er derfor fritt fram for andre å starte sin egen nettverksgruppe! Logofiler er tilgjengelig for bruk uten noen som helst kostnad dersom du ønsker å etablere en Innonett-gruppe der du bor, ta gjerne kontakt med meg for å få materiell tilpasset og tilsendt.

  • Kunde Innonett Nordmøre
  • Dato 01/03/2017
  • Type Identitet