Illustrasjonskart for «Nye Kaibakken»

Som et tiltak for å skape mer byliv og økt attraktivitet i sentrum av Kristiansund åpnes nordre løp i byens hovedgate Kaibakken for uteservering, opphold og aktiviteter i en 2-månedersperiode. I den forbindelse var det behov for å informere publikum om endret kjøremønster – og selvfølgelig om alle de spennende mulighetene dette prøveprosjektet gir.

Informasjonsmateriell fra kommunale instanser har en lei tendens til å hende opp med et traust visuelt uttrykk. Her har jeg i stedet ønsket å formidle informasjonen på en leken og fargerik måte, og har derfor utformet et illustrasjonskart som fungerer som et visuelt rammeverk for informasjon tilknyttet prosjektet.