Bryteshop

Logo og enkel profil for Bryteshop. Raffinering av kundens egen logoidé med bl.a justering av symbol, tilpassing av font og standardisering av fargebruk og profiloppsett.

[Foto: Jahn Tage Brunsvik]