PETCHY+

For deg som vil ha full oversikt over kostnadene.

 

PETCHY+ er et tilbud til deg som allerede er kunde* hos Petchy, og passer for deg som har et nokså forutsigbart behov for designtjenester hver måned. Som +kunde forhåndsbetaler du for å reservere et visst antall timer hver måned, til en gunstig timepris. Dette sikrer deg full oversikt over kostnadene, så du kan konsentrere deg om andre ting!

PETCHY+10

9 000

KR / MND

Inkluderte timer: 10
Spar kr 2 000,-

PETCHY+20

17 000

KR / MND

Inkluderte timer: 20
Spar kr 5 000,-

PETCHY+30

25 000

KR / MND

Inkluderte timer: 30
Spar kr 8 000,-

*Dersom vi ikke har jobbet sammen før foreslår jeg at vi begynner med et prosjekt som er timebasert eller til fastpris, slik at du ser om vi er en god match før du forplikter deg.

FAQ – OFTE STILTE SPØRSMÅL

HVOR LANG BINDINGSTID ER DET?

Petchy+ er et langsiktig samarbeid, og kan ikke bestilles for en kortere periode enn tre måneder. Når de tre første månedene er omme, kan du velge å avslutte avtalen – eller å fortsette. Fortsetter du avtalen etter de første tre månedene gjelder en måneds gjensidig oppsigelsestid. Avslutter du avtalen for senere å gjenoppta Petchy+ på et senere tidspunkt, regnes dette som tegning av ny avtale.

KAN JEG FØRE UBRUKTE TIMER OVER TIL NESTE MÅNED?

Nei. Timene må brukes innen utgangen av måneden.

HVA SKJER HVIS JEG BRUKER OPP TIMENE MINE?

Du vil få beskjed når dine inkluderte timer snart er brukt opp. Overforbruk faktureres med ordinær timepris – eller du kan velge å vente til ny måned før jeg fortsetter arbeidet.

NÅR KOMMER FAKTURAEN FOR PETCHY+?

Petchy+ faktureres forskuddsvis, med forfall den 1. i hver måned.

MÅ JEG BETALE FOR PETCHY+ I SOMMERFERIEN?

Du vil selvfølgelig ikke faktureres for Petchy+ hvis jeg ikke er tilgjengelig. Jeg har normalt sommerferie i juli, og denne måneden vil du ikke motta faktura for Petchy+. Dersom jeg likevel utfører oppdrag i feriemåneden, vil disse faktureres med ordinær timepris dersom ikke annet er avtalt på forhånd.

VIL PETCHY+ ALLTID KOSTE DET SAMME?

Timepris og månedlig pris justeres årlig pr. 1. januar. Du vil få beskjed om prisjustering i forkant, og kan da velge om du ønsker å fortsette eller å si opp avtalen. Petchy+ vil uansett alltid gi deg den beste prisen pr time!

PETCHY © 2018. INNHOLD PÅ DENNE SIDEN KAN IKKE KOPIERES UTEN SAMTYKKE.