Design er et utstrakt begrep som dreier seg om alt fra utseende til intuitiv opplevelse, fra identitetsdesign og utforming av trykksaker og nettsider til utvikling av prosesser, gode brukeropplevelser og kundereiser. Design er problemløsing, enten det gjelder estetikk eller funksjon. Dessverre er design ofte det første som ryker når budsjetter 
kuttes. Begrepet design har blitt utvannet de siste årene og for mange har ordet design blitt synonymt med utseende. Det er synd, for design er så mye mer enn pynt på toppen av kaka – se bare her:

 

DESIGN ØKER KONKURRANSEEVNEN

Norske bedrifter vil sjelden eller aldri kunne tilby de billigste produktene. Derfor må vi jobbe for å tilføre verdi, gjennom å skape produkter og løsninger som kundene er villige til å betale litt mer for. Design handler om å forstå brukerens behov, og å tilby produkter og tjenester som skiller seg ut og gir en bedre kundetilfredshet.

Slik kan design bidra både til å skille en bedrift fra konkurrentene og til å øke bedrifters konkurransekraft. Det er ingen tilfeldighet at dobbelt så mange designbrukere satser på innovasjon og utvikling som konkurransefortrinn enn de som ikke investerer i design. British Design Council gjør undersøkelser hvert år for å studere sammenhengen mellom design og næringsutvikling, og har funnet at bedrifter som benytter design strategisk, opplever 44% økt konkurranseevne og økt omsetning og pris blir en mindre vesentlig konkurransefaktor. Bedrifter som derimot ikke benytter seg av design, konkurrerer i større grad på pris.

 

GOD DESIGN = GOD BUSINESS

Bedrifter som setter design høyt på forretningsagendaen gjør det gjennomsnittlig 228% bedre enn sine konkurrenter. God design er med andre ord viktig og skaper store verdier. Design, på lik linje med andre forretningsstrategier, er et verktøy man bør bruke bevisst og målrettet – f.eks. for å skape mer attraktive produkter og dermed oppnå større markedsandeler. Som 
designer er det mitt mål at den jobben jeg gjør for en kunde skal betale for seg selv, og enda litt til. Design skal være en investering som gir resultater 
på bunnlinja!

 

DESIGN – IKKE BARE FOR «DE STORE»

Tvert imot er strategisk bruk av design kanskje enda viktigere for små og mellomstore bedrifter uten økonomiske muskler nok til å pøse på med ubegrensede reklamekroner. I konkurranse med større aktører som bygger merker ved hjelp av reklame, er gjenkjennelse og gjenkjøp ved bevisst bruk av tiltalende og funksjonelt design en kostnadseffektiv måte å skille seg ut på.

Se for eksempel på Lofotprodukt, som investerte i ny visuell profil og ny emballasje med en sterk identitet. Resultatet ble en formidabel salgsøkning! De gikk fra å være en lokal aktør til å levere produktene sine over hele landet, og i snitt økte de salget av sine produkter med 45% etter relanseringen!

Jepp, det funker!