Det ligger mye innsikt og håndverk bak en god visuell identitet. Gjennom research, analyse og tett samarbeid med deg som oppdragsgiver blir de beste løsningene skapt: i skjæringspunktet mellom din kunnskap om eget marked og min designfaglige kompetanse. For deg som lurer på hvordan det hele foregår: her er er et lite innblikk i min prosess.

RESEARCH

Den første fasen i ethvert designprosjekt handler om å utforske, evaluere og definere visjoner, verdier og mål. Hvor er vi og hvor skal vi? Som oppdragsgiver har du en nøkkelrolle når vi sammen staker ut kursen for prosjektet. Vi starter alltid med et oppstartsmøte, enten ansikt til ansikt eller via videokonferanse, hvor jeg blir kjent med deg og dine ønsker for prosjektet. Deretter får du en hjemmelekse av meg (og du som trodde du var ferdig med lekser, eh?) som skal gi meg et innblikk i dine visjoner og verdier. Dette er gull verd i prosessen med å skape en unik og minneverdig visuell identitet som du kan være stolt av! Når researchfasen avsluttes skal vi sitte igjen med en detaljert designbrief som danner grunnlag for videre arbeid.

IDÉ & KONSEPT

Basert på designbriefen starter arbeidet med å utforske mulige retninger og konsepter. Denne fasen inkluderer gjerne utvikling av ett eller flere moodboards som skal sikre at vi har en felles forståelse av det ønskede sluttresultatet, slik at vi er på samme side før det mer konkrete skissearbeidet påbegynnes.

SKISSER

Forarbeidet fra de foregående fasene visualiseres nå gjennom både raske og mer detaljerte skisser både på papir og skjerm. Etter en modningsprosess som innebærer mye prøving og feiling, utforsking og videreutvikling, vil til slutt et knippe (vanligvis 3-4) av de beste konseptene klargjøres for presentasjon til oppdragsgiver.

ITERASJONER

Design er en iterativ prosess. I samarbeid med oppdragsgiver er det nå tid for å finpusse og justere det valgte konseptet på detaljnivå. Form og uttrykk, grafiske elementer, typografi og fargepalett skal alle nå kombineres for å skape et sterkt og konsekvent visuelt uttrykk.

FERDIGSTILLING

Snart i mål! Nå gjøres den siste finpussen på den visuelle identitetens underliggende struktur og system, og brand board eller profilmanual ferdigstilles. Profilmanualen skal sikre at elementene i den visuelle identiteten til en hver tid brukes på korrekt måte, slik at merkevarens helhetsuttrykk ivaretas. Ferdige filer lagres i de nødvendige filformatene, klare til bruk på alle kontaktpunkter, og legges over i din kundeportal for nedlasting.

IMPLEMENTERING

Nå er den visuelle identiteten klar til å tas i bruk! Oppdragsgivers individuelle behov definerer omfanget av denne fasen, som i stor grad omhandler utforming av materiell som f.eks: brosjyremateriell, annonser, messemateriell, bannere, kataloger, bekledning, strøartikler, nettside, grafikk til sosiale medier, bildekor, emballasje… kun fantasien setter grenser!