GENERELLE BETINGELSER

Tilbud er gyldig i 30 dager, og det er ønskelig at de behandles konfidensielt. Alle priser oppgis eks. MVA. Tilbud innbefatter to korrekturrunder (dersom ikke annet er avtalt), og gis med forbehold om korrekturlest tekst og bilder fra kunde, ytterlige korrekturer faktureres etter forbrukt tid, kr 1 100,- pr time.

Kunden gis en ubegrenset og eksklusiv rett til å bruke produktet for sin virksomhet. Kunden kan ikke foreta endringer i produktet uten samtykke fra designer. Designer kan bruke produktet i egen markedsføring, herunder på hjemmeside. Designer fraskriver seg alt ansvar for brudd på copyrighti forbindelse med tekst og/eller bildemateriell levert av kunde.

Eksterne kostnader, gebyrer, kopiering og porto dekkes ikke av tilbudet. Eventuelle reiser dekkes etter faktiske kostnader og iht til Statens Reiseregulativ, og etter medgått tid. Evt. møter og prosjektadministrasjon blir fakturert med forbrukt tid á kr 1 100,- pr time, dersom ikke annet er oppgitt.

Standard timerate er pr. dags dato kr. 1 100,-. Timerater reguleres årlig pr. 01.01, første gang i 2019.

PETCHY © 2018. INNHOLD PÅ DENNE SIDEN KAN IKKE KOPIERES UTEN SAMTYKKE.